a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
Prawo karne i karne skarbowe
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych

Sektor publiczny

Sektor publiczny jest dla naszej Kancelarii bardzo ważną dziedziną aktywności zawodowej. Współpraca z samorządami, spółkami komunalnymi i spółkami Skarbu Państwa oraz problematyka z nimi związana towarzyszy nam od początku działalności.
Przez lata praktyki nabyliśmy niezbędną wiedzę i wykształciliśmy zespół specjalistów zajmujących się doradztwem z zakresu prawa samorządowego, gospodarki komunalnej, inwestycji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, czy gospodarki odpadami. Nasze kompetencje merytoryczne oparte są o praktyczne doświadczenia w sektorze publicznym oraz otwartość na pomysły i zrozumienie potrzeb samorządu, co pozwala zapewnić naszym Klientom kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji zadań publicznych.
Istotą skutecznej i odpowiedzialnej pracy dla samorządów jest nie tylko znajomość przepisów samorządowych, ale i zrozumienie specyfiki prawnej związanej ze sferą publiczną i jej praktyczna znajomość.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PPP
Dysponujemy zespołem ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, gwarantujące naszym Klientom profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu, od przygotowania postępowania lub oferty, po reprezentację prawną w postępowaniach odwoławczych. Doradzamy przy wyborze właściwego trybu realizacji zadania publicznego uwzględniając uwarunkowania organizacyjne, prawne i podatkowe.
Zapewniamy kompleksową obsługę w praktyce stosowania przepisów prawa zamówień publicznych zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i zamawiającego. Usługi z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oferujemy zarówno podmiotom publicznym (głównie samorządom lokalnym), jak i partnerom prywatnym (przedsiębiorcom) zaangażowanym w tworzenie rozwiązań opartych na modelu ppp.
Nasze usługi obejmują przygotowanie i obsługę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji.
Oferujemy stronie publicznej wsparcie przy:
  • przygotowaniu projektów umów, dokumentacji postępowania, ustaleniu warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert.
  • Ponadto udzielamy wsparcia w toku postępowań i podczas negocjacji, w tym w charakterze biegłego.
  • W ramach doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji wspieramy wykonawców, podmioty prywatne w przygotowaniu ofert oraz ich weryfikacji w zakresie zgodności z warunkami postępowania. Zapewniamy doradztwo podczas negocjacji ze stroną publiczną.
  • W ramach aktywności Kancelarii na gruncie ustawy PZP oferujemy prowadzenie audytów w zakresie właściwego stosowania przez zamawiających przepisów ustawy PZP. Jednocześnie zapewniamy usługi w zakresie weryfikacji obowiązujących u zamawiających regulaminów udzielania zamówień oraz innej, związanej z nimi dokumentacji, a także przygotowanie właściwych regulaminów lub dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego.
  • Kancelaria zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Oferujemy pełną obsługę w aspekcie środków ochrony prawnej oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami.
Projekty Inwestycyjne - Praktyką Kancelarii jest stałe doradztwo przy dużych projektach inwestycyjnych. W realizowanych projektach specjaliści Kancelarii opracowują lub doradzają przy opracowywaniu modeli organizacyjno-prawnych i podatkowych uwzględniających specyfikę przedsięwzięcia, oczekiwania i potrzeby inwestora. W konsekwencji optymalizują wydatki inwestycyjne i obciążenia podatkowe oraz maksymalizują korzyści społeczno-gospodarcze wynikające dla samorządu z ich zastosowania.