a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
Prawo karne i karne skarbowe

Sektor publiczny

Sektor publiczny jest dla naszej Kancelarii bardzo ważną dziedziną aktywności zawodowej. Współpraca z samorządami, spółkami komunalnymi i spółkami Skarbu Państwa oraz problematyka z nimi związana towarzyszy nam od początku działalności.
Przez lata praktyki nabyliśmy niezbędną wiedzę i wykształciliśmy zespół specjalistów zajmujących się doradztwem z zakresu prawa samorządowego, gospodarki komunalnej, inwestycji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, czy gospodarki odpadami. Nasze kompetencje merytoryczne oparte są o praktyczne doświadczenia w sektorze publicznym oraz otwartość na pomysły i zrozumienie potrzeb samorządu, co pozwala zapewnić naszym Klientom kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie realizacji zadań publicznych.
Istotą skutecznej i odpowiedzialnej pracy dla samorządów jest nie tylko znajomość przepisów samorządowych, ale i zrozumienie specyfiki prawnej związanej ze sferą publiczną i jej praktyczna znajomość.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PPP
Dysponujemy zespołem ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, gwarantujące naszym Klientom profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu, od przygotowania postępowania lub oferty, po reprezentację prawną w postępowaniach odwoławczych. Doradzamy przy wyborze właściwego trybu realizacji zadania publicznego uwzględniając uwarunkowania organizacyjne, prawne i podatkowe.
Zapewniamy kompleksową obsługę w praktyce stosowania przepisów prawa zamówień publicznych zarówno z punktu widzenia wykonawcy, jak i zamawiającego. Usługi z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oferujemy zarówno podmiotom publicznym (głównie samorządom lokalnym), jak i partnerom prywatnym (przedsiębiorcom) zaangażowanym w tworzenie rozwiązań opartych na modelu ppp.
Nasze usługi obejmują przygotowanie i obsługę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak również partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji.
Oferujemy stronie publicznej wsparcie przy:
  • przygotowaniu projektów umów, dokumentacji postępowania, ustaleniu warunków udziału w postępowaniu, czy kryteriów oceny ofert.
  • Ponadto udzielamy wsparcia w toku postępowań i podczas negocjacji, w tym w charakterze biegłego.
  • W ramach doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji wspieramy wykonawców, podmioty prywatne w przygotowaniu ofert oraz ich weryfikacji w zakresie zgodności z warunkami postępowania. Zapewniamy doradztwo podczas negocjacji ze stroną publiczną.
  • W ramach aktywności Kancelarii na gruncie ustawy PZP oferujemy prowadzenie audytów w zakresie właściwego stosowania przez zamawiających przepisów ustawy PZP. Jednocześnie zapewniamy usługi w zakresie weryfikacji obowiązujących u zamawiających regulaminów udzielania zamówień oraz innej, związanej z nimi dokumentacji, a także przygotowanie właściwych regulaminów lub dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego.
  • Kancelaria zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Oferujemy pełną obsługę w aspekcie środków ochrony prawnej oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami.
Projekty Inwestycyjne - Praktyką Kancelarii jest stałe doradztwo przy dużych projektach inwestycyjnych. W realizowanych projektach specjaliści Kancelarii opracowują lub doradzają przy opracowywaniu modeli organizacyjno-prawnych i podatkowych uwzględniających specyfikę przedsięwzięcia, oczekiwania i potrzeby inwestora. W konsekwencji optymalizują wydatki inwestycyjne i obciążenia podatkowe oraz maksymalizują korzyści społeczno-gospodarcze wynikające dla samorządu z ich zastosowania.