a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
Prawo karne i karne skarbowe
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym

Klienci indywidualni

Prawo wekslowe

W praktyce częstokroć stosuje się weksle jako papiery wartościowe spełniające szereg funkcji, w szczególności stanowiące zabezpieczenie roszczeń wierzyciela, które umożliwia szybszą egzekucję świadczeń pieniężnych oraz stanowiące akceptowalny środek płatniczy. Weksle wielokrotnie wymagane są przez instytucje kredytowe na zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, a także występują w obrocie profesjonalnym między przedsiębiorcami. Specyficzny charakter zobowiązań wekslowych, skomplikowanie zagadnień prawa wekslowego i występowanie licznych pojęć właściwych tylko dla tej dziedziny (np. indos, awal, protest, itd.), prowadzi niejednokrotnie do powstawania sporów na tle ważności weksli, ich prawidłowości, czy wykonalności. 
Mając na względzie dobro zarówno wierzycieli wekslowych, jak i dłużników wekslowych, Kancelaria Adwokacka „Law Offices” adw. Remigiusz Gołębiowski oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa wekslowego, w szczególności co do:
  • prawidłowego sporządzania weksli własnych i trasowanych oraz wypełniania blankietów wekslowych
  • opracowywania weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi
  • zabezpieczania roszczeń wekslem
  • dokonywania poręczeń wekslowych
  • sporządzania porad i opinii prawnych w zakresie prawa wekslowego
  • zgodnego z prawem unikania konieczności wykonania zobowiązania wekslowego
  • szybkiego i efektywnego dochodzenia roszczeń z weksli
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych związanych ze sporami na tle wykonywania praw z weksla
  • prowadzenia spraw karnych na wypadek sfałszowania weksla lub wystawiania weksli bez pokrycia i dokonywania oszustw z użyciem weksla.Prawo karne

Sektor publiczny

Prawo wekslowe

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Nieruchomości

Prawo spadkowe

Kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne - rozwody

Prawo pracy

Prawo medyczne

Prawo cywilne