a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
Prawo karne i karne skarbowe
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym

Klienci indywidualni

Prawo rodzinne - rozwody

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczących wielostronnych relacji rodzinnych: pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i dziećmi, względnie dalszymi krewnymi.
W spektrum naszych zainteresowań pozostają rozwód oraz:
 • wszczęcie postępowania i reprezentacja w sprawach rozwodowych i o separację
 • prowadzenie mediacji między małżonkami co do sposobu rozwiązania małżeństwa (bez orzekania o winie stron, za porozumieniem stron)
 • unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • alimenty po rozwodzie i w trakcie trwania małżeństwa
 • alimenty dla kobiety w ciąży oraz pokrycie kosztów porodu i połogu
 • obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci i osób najbliższych
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym
 • pozbawianie lub ograniczanie władzy rodzicielskiej
 • ustalanie kontaktów rodzica z dzieckiem
 • ustalanie pochodzenia dziecka (ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, uznanie dziecka, zmiana nazwiska)
 • ubezwłasnowolnienie
 • pozbawianie małżonka zarządu majątkiem wspólnym
 • doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego (w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich – intercyz)
 • odpowiedzialność za długi zaciągane przez małżonka oraz ochrona majątku wspólnego przed skierowaniem do niego egzekucji
 • podejmowanie działań w toku postępowania egzekucyjnego mających na celu egzekucję długów z majątku wspólnego.
 • Do każdej prowadzonej przez Kancelarię sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie, kierując się zaistniałymi okolicznościami oraz interesem klienta. Prawo karne

Sektor publiczny

Prawo wekslowe

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Nieruchomości

Prawo spadkowe

Kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne - rozwody

Prawo pracy

Prawo medyczne

Prawo cywilne