a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
Prawo karne i karne skarbowe
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie

Klienci indywidualni

Prawo medyczne

Prawo medyczne jest gałęzią prawa będącą zbiorem norm regulujących stosunki na linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne. Normuje m.in. prawa i obowiązki pacjenta, lekarzy, personelu medycznego, czy status zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób ich funkcjonowania. Mając na względzie problemy i potrzeby pacjentów, a także lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne, przedstawiamy kompleksową ofertę skierowaną do środowiska medycznego.
Prowadzimy sprawy dotyczące:
 • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym
 • naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy
 • działalności zakładów opieki zdrowotnej
 • bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa
 • odpowiedzialności zawodowej lekarzy
 • przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu
 • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.
W szczególności oferujemy usługi w zakresie:
 • dochodzenia:odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, względnie kosztów pochówku osoby najbliższej
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własną, bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej
 • renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty, bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej
 • renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył
 • doradztwa w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki
 • tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej
 • stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej
 • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych
 • ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.
Prowadzenie sprawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, co rozszerza i modyfikuje zakres omawianej problematyki (np. prowadzimy postępowania o obniżenie/podwyższenie alimentów; uzyskiwanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa). Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dla obcokrajowców na terenie Polski.Prawo karne

Sektor publiczny

Prawo wekslowe

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Nieruchomości

Prawo spadkowe

Kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne - rozwody

Prawo pracy

Prawo medyczne

Prawo cywilne