a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
Prawo karne i karne skarbowe
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych

Klienci indywidualni

Prawo medyczne

Prawo medyczne jest gałęzią prawa będącą zbiorem norm regulujących stosunki na linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne. Normuje m.in. prawa i obowiązki pacjenta, lekarzy, personelu medycznego, czy status zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób ich funkcjonowania. Mając na względzie problemy i potrzeby pacjentów, a także lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne, przedstawiamy kompleksową ofertę skierowaną do środowiska medycznego.
Prowadzimy sprawy dotyczące:
 • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym
 • naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy
 • działalności zakładów opieki zdrowotnej
 • bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa
 • odpowiedzialności zawodowej lekarzy
 • przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu
 • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.
W szczególności oferujemy usługi w zakresie:
 • dochodzenia:odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, względnie kosztów pochówku osoby najbliższej
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własną, bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej
 • renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty, bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej
 • renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył
 • doradztwa w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki
 • tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej
 • stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej
 • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych
 • ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.
Prowadzenie sprawy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta, co rozszerza i modyfikuje zakres omawianej problematyki (np. prowadzimy postępowania o obniżenie/podwyższenie alimentów; uzyskiwanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa). Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego dla obcokrajowców na terenie Polski.Prawo karne

Sektor publiczny

Prawo wekslowe

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Nieruchomości

Prawo spadkowe

Kontakty z dzieckiem

Prawo rodzinne - rozwody

Prawo pracy

Prawo medyczne

Prawo cywilne