a oddzwonimy do Ciebie tak szybko jak to możliwe
phone
DORADZTWO BIZNESOWE
świadczymy profesjonalne doradztwo na rzecz klientów biznesowych
SPRAWY CYWILNE, RODZINNE I PRAWO PRACY
skutecznie doradzamy klientom indywidualnym
PROCESY SĄDOWE
obsługa na każdym etapie
Prawo karne i karne skarbowe
PRAWO MEDYCZNE
profesjonalnie doradzamy sektorowi ochrony zdrowia
oraz reprezentujemy Klientów w sprawach o błędy lekarskie
PRAWO SPORTOWE
profesjonalnie doradzamy sportowcom, klubom i agentom sportowym

Klienci biznesowi

Proces i arbitraż

Kancelaria świadczy usługi dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Zapewnia reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) oraz w ramach postępowań mediacyjnych, reprezentację przed organami ścigania oraz przed sądami w sprawach karnych. 
Doradztwo obejmuje:
  • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • postępowania przed Sądem Najwyższym,
  • postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi) stałymi i ad hoc,
  • postępowania upadłościowe i naprawcze,
  • postępowania egzekucyjne,
  • postępowania karne, w tym zapobieganie lub minimalizacja ryzyka wystąpienia postępowań karnych,
  • postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • postępowania przed innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku,
  • zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.Proces i arbitraż

Prawo farmaceutyczne

Prawo medyczne

Prawo spółek